Fotogalerie

O ČERNOŠICÍCH A OKOLÍ

Město Černošice leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 5 km od Zbraslavi, při jihozápadním okraji Prahy. Jedná se převážně o lokalitu vyhledávanou Pražany pro rekreační účely. Nedaleko od Černošic leží skalnatý ostroh Kazín, spojený s legendárními českými pověstmi. Právě na strmé skále stálo opevněné sídlo, pod nímž se rozvíjela středověká osada. Černošice se celkově profiluj…

Město Černošice leží ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 5 km od Zbraslavi, při jihozápadním okraji Prahy. Jedná se převážně o lokalitu vyhledávanou Pražany pro rekreační účely. Nedaleko od Černošic leží skalnatý ostroh Kazín, spojený s legendárními českými pověstmi. Právě na strmé skále stálo opevněné sídlo, pod nímž se rozvíjela středověká osada. Černošice se celkově profilují spíše jako zahradní městečko a patří díky nádhernému přirodnímu okolí k oblíbeným letoviskům v okolí Prahy. Dostupnost vylepšuje i železniční trať, vedoucí z Prahy do Plzně. V současné době žije v Černošicích více než 5 700 obyvatel na území o katastrální výměře 9,06 km².

Historie

Původní označení Černošic znělo Dolní Mokropsy. V písemných pramenech se poprvé objevují v roce 1088, konkrétně ve vyšehradské listině. Horní Černošice pak jsou poprvé zmiňovány v listině Kladrubského kláštera z roku 1115. V době vrcholného středověku tudy procházelo několik důležitých obchodních cest. Ta nejvýznamnější vedla z Prahy na Karlštejn a cestoval po ní i král a císař Karel IV. V roce 1268 se majitelm obce stal Přemysl Otakar II. Jeho syn Václav II. Věnoval Černošice v roce 1304 cisterciáckému klášteru na Zbraslavi. Další majitelé se rychle střídali. Jmenujme alespoň Pešíka Předbora z Radešína či Jana Krského z Nasetic.

Těžkou zkouškou pro zdejší obyvatele bylo období třicetileté války. Švédové nechali při své cestě na Prahu v roce 1639 Černošice zcela vypálit. K úbytku zdejších obyvatel přispěly i vlny epidemií a následná emigrace. Obec musela být vystavěna celá znovu a hospodářský rozvoj přineslo až 19. století. V roce 1862 byla otevřena železniční trať, která spojovala Prahu s Plzní. Výhodné spojená a dobrá dostupnost učinily z Černošic vyhledávané místo pro turisty z Prahy a okolí. Podél toku řeky byly vybudovány lázně a desítky vilových objektů. Obdobím největší slávy pro Černošice byla doba první republiky. Čilý společenský ruch ve městě utlumila až druhá světová válka. V roce 1950 pak došlo ke sloučení obcí Horní a Dolní Černošice a Dolní Mokropsy. V roce 1969 pak Černošice konečně získaly status města.

Co je k vidění

Nejstarší dochovanou stavební památkou ve městě je kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zmínky o něm pocházejí již z roku 1352. Nachází se na unikátním místě nad údolím Berounky, na okraji historického jádra Horních Černošic. Hlavnímu oltáři v kostele vévodí barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie. Po stranách oltáře stojí sochy slovanských věrozvěstů. Okolí Berounky přímo vyzývá k realizaci rozličných procházek, na kterých se lze inspirovat některou ze značených turistických tras.

Zajímavost

V Černošicích žilo, nebo zde alespoň nějaký čas pobývalo mnoho významných osobností českého národa. Patří mezi něj lékař Jan Jánský, herec Ferenc Futurista či sopranistka Národního divadla, Jarmila Novotná.